Biała Wanilia All Natural

cod. 8605

aromatyzowana pasta zawierająca zmiksowane laski wanilii i naturalny aromat waniliowy. Nie zawiera barwników.
Produkt nadaje lodom biało-kremowy kolor z wyraźnie widoczną domieszką  ziarenek wanilii. 

aromatyzowana pasta zawieraj¹ca zmiksowane laski wanilii i naturalny aromat waniliowy. Nie zawiera barwników.
Produkt nadaje lodom bia³o-kremowy kolor z wyraŸnie widoczn¹ domieszk¹ ziarenek wanilii. aromatyzowana pasta zawieraj¹ca zmiksowane laski wanilii i naturalny aromat waniliowy. Nie zawiera barwników.
Produkt nadaje lodom bia³o-kremowy kolor z wyraŸnie widoczn¹ domieszk¹ ziarenek wanilii. aromatyzowana pasta zawieraj¹ca zmiksowane laski wanilii i naturalny aromat waniliowy. Nie zawiera barwników.
Produkt nadaje lodom bia³o-kremowy kolor z wyraŸnie widoczn¹ domieszk¹ ziarenek wanilii. 
dosi
35-45 gr/l
freddo
Zimny proces
caldo
Proces pasteryzacji
barattolo
3 kg
scadenza
24 m

 

Aby otrzymać więcej informacji