Biała Wanilia All Natural dla przemysłu

cod. 8606

skoncentrowana pasta dedykowana dla du¿ej produkcji przemys³owej.Zawiera zmiksowane laski wanilii i naturalny aromat waniliowy. Nie zawiera barwników.
Produkt nadaje lodom bia³o-kremowy kolor z wyraŸnie widoczn¹ domieszk¹ ziarenek wanilii.

skoncentrowana pasta dedykowana dla dużej produkcji przemysłowej. Zawiera zmiksowane laski wanilii i naturalny aromat waniliowy. Nie zawiera barwników.

Produkt nadaje lodom biało-kremowy kolor z wyraźnie widoczną domieszką ziarenek wanilii.

 

dosi
25-35
freddo
Zimny proces
caldo
Proces pasteryzacji
barattolo
6 kg
scadenza
24 m

 

Aby otrzymać więcej informacji