ciastka Kookie Stella

cod. 8938

Okrągłe ciastka o średnicy 41-43 mm, bezglutenowe, podstawowe składniki to kakao i orzechy laskowe.
Aby przygotować lody o smaku KOOKIE STELLA, proponujemy do mlecznej mieszanki bazowej dodać pastę KOOKIE STELLA a następnie przełożyć lody wariegato KOOKIE STELLA, udekorować i  przesypać kawałkami ciastek KOOKIE STELLA.
Kuwetę na wierzchu dekorować całymi ciastkami czekoladowymi.

okr¹g³e ciastka o œrednicy 41-43 mm, bezglutenowe, podstawowe sk³adniki to kakao i orzechy laskowe.
Aby przygotowaæ lody o smaku KOOKIE STELLA , proponujemy do mlecznej mieszanki bazowej dodaæ pastê KOOKIE STELLA a nastepnie prze³o¿yæ lody variegato KOOKIE STELLA i udekorowaæ, przesypaæ  kawa³kami ciastek KOOKIE STELLA.
Kuwetê na wierzchu dekorowaæ ca³ymi ciastkami czekoladowymi.okr¹g³e ciastka o œrednicy 41-43 mm, bezglutenowe, podstawowe sk³adniki to kakao i orzechy laskowe.
Aby przygotowaæ lody o smaku KOOKIE STELLA , proponujemy do mlecznej mieszanki bazowej dodaæ pastê KOOKIE STELLA a nastepnie prze³o¿yæ lody variegato KOOKIE STELLA i udekorowaæ, przesypaæ  kawa³kami ciastek KOOKIE STELLA.
Kuwetê na wierzchu dekorowaæ ca³ymi ciastkami czekoladowymi.okr¹g³e ciastka o œrednicy 41-43 mm, bezglutenowe, podstawowe sk³adniki to kakao i orzechy laskowe.
Aby przygotowaæ lody o smaku KOOKIE STELLA , proponujemy do mlecznej mieszanki bazowej dodaæ pastê KOOKIE STELLA a nastepnie prze³o¿yæ lody variegato KOOKIE STELLA i udekorowaæ, przesypaæ  kawa³kami ciastek KOOKIE STELLA.
Kuwetê na wierzchu dekorowaæ ca³ymi ciastkami czekoladowymi.
cartone
1,5 kg
scadenza
18 m

 

Aby otrzymać więcej informacji